پرتاب سه امتیازی
 
 
 
دانش آموزم بود دانش آموزهای قدیم
 
 
 
 
خاک بر سرت به روایت تصویر
 
 
 
درج مطلب
 
 
 
چه تلاشی میکنه جلوی همکلاسی هاش کم نیاره
 
 
 
 
 
 
 
یکبار برای همیشه اینو یاد بگیریم
 
 
 
هشدار برای صغری 11
 
 
 
 
فامیل دور میگفت:
آقای مجری
بهت یه نصیحت
برادرانه میکنم
اگه زندگیت ته کشید
بشین باته دیگش
حال کن
هی نگو به آخرش
رسیدیم.....
 
 
 
 
وقتي يه تنبل تر از خودت ميخوره به تورت!!!
 
 
 
گربه ی زمان قاجار
 
 
 
ضعف کرده ، پشت در افتاده بود
 
 
 
 
ماشین با بدنه شبیه به کفش
 
 
 
مثل اینکه از عباس آقا خیلی حساب میبره
 
 
 
معلم گفت : من میرم دفتر برمیگردم تا برگردم چهره ی بهترین دوستون رو نقاشی بکشید .