برپایی نماز جماعت پایه های دوم ، سوم و چهارم که در پایان نماز اهداء جوایزی به برگزار کنندگان صورت گرفت .
 
 
 
 
 
 
 
احاديث  و نکات آموزنده
 
 
دیگر  وقت آن است که بیاموزیم دیگران را زود قضاوت نکنیم مثبت بیندیشیم ، به خود تفهیم کنیم بهترین سیاست صداقت است و گرد و غبار را از وجدان خود بزداییم تا بتوانیم همه را دوست داشته باشیم و شاد و رها زندگی کنیم .
 
 

پيامبر صلى الله عليه و آله:

راستگويى باعث آرامش و

دروغگويى باعث نگرانی است...